•  
   Logo
    

   Projekt: „Przedszkolak potrafi”

   nr WND-RPPD.03.01.01-20-0456/20

   Celem projektu jest zwiększenie upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku oraz Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. "Akademia Jasia i Małgosi" w Białymstoku o zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, a także doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym w terminie do 30.06.2023 r.

    

   Zajęcia oferowane w projekcie:

   Zajęcia dla wszystkich dzieci:

   • "Mały Poliglota" – zajęcia z języka angielskiego,
   • Gry i zabawy ruchowe – zespołowe zajęcia taneczne i sportowe,
   • Warsztaty i laboratoria - pokazy laboratoryjne, zabawy badawcze,
   • Wycieczki i zajęcia organizowane poza Przedszkolem.

    

   Dodatkowe zajęcia skierowane do starszych grup przedszkolnych:

   • "Logika dla smyka"
   • "Mały szachista"

    

   Dokumenty do pobrania:

   1. Regulamin projektu
   2. Formularz zgłoszeniowy

                        

    
    
    

   .

  • brak danych