O przedszkolu

liczba odwiedzin: 198961

WYDARZENIA

O przedszkolu

 

       

Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka

w Białymstoku
 

realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem:

 

„PRZEDSZKOLAKI ODKRYWAJĄ ŚWIAT”

nr RPPD.03.01.01-20-0202/16

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.12.2019

 

 

Uczestnikiem/uczestniczką może być osoba zamieszkująca województwo podlaskie, wpisująca się do jednej z poniższych grup:

 

 • dzieci w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku lub Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku lub Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku,
 • nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Białymstoku lub Przedszkolu Samorządowym nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku lub Przedszkolu Samorządowym nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku,
 • rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku lub Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku lub Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku.

 

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie postaw/ umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach społecznych i zawodowych u 795 dzieci (405 dz, 390 ch) uczęszczających do Przedszkola Samorządowego: nr 4, nr 64 oraz nr 68 w Białymstoku, podwyższenie kompetencji zawodowych 59 nauczycieli (59K) oraz wsparcie 120 (95K, 25M) rodziców dzieci uczęszczających do ww. Przedszkoli w terminie do 31.12.2019r.

 

Działania zaplanowane w projekcie:

 

Dzieci:

Zajęcia skierowane do wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola:

 • z języka angielskiego: Easy English!, realizowane w podziale oddziału przedszkolnego na dwie grupy, zajęcia raz w tygodniu w grupach 3-latków i grupach
  3-4 latków oraz dwa razy w tygodniu w pozostałych grupach.
 • matematyczne: Matematyka na co dzień, realizowane raz w tygodniu w grupach
  3-latków i grupach 3-4 latków oraz dwa razy w tygodniu w pozostałych grupach.
 • warsztaty, zabawy badawcze i eksperymenty, pokazy naukowych zjawisk przyrodniczych, chemicznych, fizycznych: Spotkania z nauką.
 • wyjazdy edukacyjne mające na celu poznawanie środowiska przyrodniczego, ekosystemu leśnego, rozwój wyobraźni (w ramach projektu finansowane są bilety wstępu).

 

Zajęcia skierowane do dzieci z następujących grup wiekowych, w danym roku szkolnym realizacji projektu:

 • 5-latki: zajęcia naukowo – techniczne: Mały konstruktor, realizowane raz w tygodniu,
 • 6-latki: zajęcia informatyczne: Komputerowy świat Przedszkolaka, realizowane raz w tygodniu,

Koła zainteresowań, których program dostosowany jest do wieku dziecka[1]:

 

3 letniego:      naukowo – techniczne: Mały konstruktor, realizowane raz w tygodniu,

4 letniego:      przyrodnicze: Przedszkolni naukowcy, realizowane raz w tygodniu,

5 letniego:      informatyczne: Komputerowy świat Przedszkolaka, realizowane raz w tygodniu,

6 letniego:      szachowe: W królestwie szachów, realizowane dwa razy w tygodniu.

 

[1] Wiek dziecka na dzień rozpoczęcia roku szkolnego

 

Rodzice/ opiekunowie prawni:

Warsztaty:

- Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 8 godzin dydaktycznych,

- Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci przedszkolnych – 8 godzin dydaktycznych.

 

Nauczyciele:

Szkolenia i warsztaty:

- Dary Froebela w edukacji matematycznej i przyrodniczej, Geometria po Froebelowski – czyli żadna bryła nam nie straszna,

- Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

- Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci przedszkolnych,

- Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach. Wprowadzenie dzieci w świat przyrody – woda i powietrze.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz zgłoszeniowy  - dziecko
 3. Formularz zgłoszeniowy  - nauczyciel
 

[1] Wiek dziecka na dzień rozpoczęcia roku szkolnego

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Samorządowe nr 68 im. J. Korczaka
  ul. Mieszka I 19
  15-054 Białystok
 • 85 7416251