•  

    ORGANIZACJA KÓŁ ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

    W przedszkolu prowadzone są zajęcia w ramach kół zainteresowań.  Zajęcia prowadzone są przez nauczycielki z wykorzystaniem ich umiejętności i pasji i odbywają się w końcówce czasu pracy danego oddziału.

     Cele ogólne kół zainteresowań:

    • rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań i predyspozycji indywidualnych dzieci,
    • rozwijanie osobowości dziecka,
    • integrowanie różnych form pracy,
    • wspomaganie dzieci w odkrywaniu możliwości twórczych,
    • rozwijanie zdolności społecznych i emocjonalnych,
    • przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,