•  

     

              Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego          "MARZENIA MAŁEGO CZŁOWIEKA"- listopad 2022

     

      

     

    Nagrody zdobyli:

    Marcelina P. - 4 lata - Białystok

    Aleksander P. - 4 lata - Białystok

    Marcelina S. - 4 lata - Białystok

    Milena K. - 6 lat - Przecław

    Natalia K. - 5 lat - Białystok

    Pola P. - 5 lat - Płock

    Gratulujemy pomysłowości i zaangażowania.

    Laureaci zostali poinformowani telefonicznie o przyznanych nagrodach.

    Organizatorzy

              Ogólnopolski konkurs plastyczny "MARZENIA MAŁEGO CZŁOWIEKA"           - październik 2022

     

    Bo pewnie jest tak, że w prawdę trzeba wierzyć, a w bajkę chce się wierzyć;

    w bajkę i ładny sen. I to się nazywa marzenie.”

    / Janusz Korczak – Kajtuś Czarodziej /

    W związku ze zbliżającym się świętem naszego przedszkola – trzydziestą ósmą rocznicą istnienia placówki i osiemnastą rocznicą nadania imienia Janusza Korczaka naszemu przedszkolu - pragniemy zaprosić wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - „Marzenia małego człowieka...” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Białegostoku.

    REGULAMIN KONKURSU:

    · Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku (mgr Agnieszka Jancewicz, mgr Beata Szelągowska)

    · Cele konkursu:

    • odwoływanie się do nieprzemijających wartości wychowania zgodnych z ideą Janusza Korczaka,
    • przedstawienie oczyma dzieci ich świata wartości, marzeń, pragnień,
    • rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych...

    · Konkurs skierowany jest do dwóch grup wiekowych:

    • 3-4latki
    • 5-6latki

    Jedna placówka może złożyć max 4 prace.

    · Technika prac - dowolna. Format prac plastycznych – A4.

    · Każda praca powinna zawierać następujące informacje (pismo drukowane!):

    • imię i nazwisko autora, wiek
    • placówka, adres, telefon, adres e-mail
    • imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została przygotowana praca

    oraz załącznik nr 1 (zgoda na przetwarzanie danych)

    · Termin i miejsce dostarczenia prac: do 21 października 2022r. na adres – Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka, ul. Mieszka I 19, 15-054 Białystok (prace, które dojdą po terminie nie będą brane pod uwagę)

    · Kryteria oceny prac konkursowych:

    • interpretacja własna tematu,
    • walory artystyczne,
    • samodzielność wykonania pracy.

    · Kontakt: w razie wszelkich wątpliwości związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny (85) 7416251, bądź e-mailem bezpośrednio do organizatorek: Agnieszka Jancewicz (ajancewicz@ps68.bialystok.pl), Beata Szelągowska (bszelagowska@ps68.bialystok.pl)

    · Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

    · Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.

    · Osoby nagrodzone, bądź też wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.

     

    SERDECZNIE ZAPRASZAMYDO UDZIAŁU W KONKURSIE! J

     

     

              Jesienne zmagania "O ZŁOTĄ BULWĘ" - wrzesień 2022          

     

    W naszym przedszkolu odbyły się jesienne zmagania o ZŁOTĄ BULWĘ.

    Dzieci odwiedzały ryneczki, sklepy, pola u dziadków w poszukiwaniach największego okazu ziemniaka. Zmagania wygrała Natalka z Gumisiów, wyróżnienie zdobyli Zygmunt z Muminków i Adaś ze Smerfów.

    Gratulujemy wszystkim uczestnikom zaangażowania i determinacji!

     

              "DRUGIE ŻYCIE SUROWCÓW WTÓRNYCH" - wrzesień 2022          

     

    EKOLUDKI
    zapraszają
    RODZICÓW i DZIECI
    do udziału w konkursie pod hasłem:

    "DRUGIE ŻYCIE SUROWCÓW WTÓRNYCH"

    - makulatury marca 2022 - kontener przed przedszkolem
    - zużytych baterii -   kwietnia 2022 - pojemnik w holu przedszkola
    - nakrętek -    maja 2022 - pojemniki na terenie placówki - przy wejściu

     

    Regulamin  konkursu:

    1. Dany surowiec przynosimy w wyznaczonym miesiącu –  zgodnie z harmonogramem;
    2. Ilość – kilogramy (makulatura), sztuki (baterie, nakrętki) – zapisujemy na karteczce podając imię i nazwisko dziecka oraz grupę;
    3. Karteczkę z informacjami wrzucamy do pudełka w korytarzu przedszkola;
    4. Podsumowanie oraz ogłoszenie wyników nastąpi na początku czerwca;
    mgr Barbara Wróblewska
    mgr Maria Libner