• Profilaktyczne badanie postawy ciała

    • Profilaktyczne badanie postawy ciała

               Placówka medyczna Fizjoefekt Rehabilitacja dzieci i dorosłych Janusz Wojtkowski prowadzi badania profilaktyczne oceny postawy ciała u dzieci. Badania prowadzone są w celu wczesnego wykrywania wad postawy oraz w przypadku wykrycia wad włączenia terapii w formie fizjoterapii bądź terapii Integracji Sensorycznej. W placówce posiadamy własne sale oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia tego typu terapii. Dodatkowo w podmiocie medycznym możemy realizować zajęcia w ramach: WWRD, realizacji projektów, współpracy z Poradniami, Fundacjami, Stowarzyszeniami itp.

               Zajmujemy się terapią dziećmi z: wadami postawy, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, MPD, przepukliną oponowo- rdzeniowe, zaburzeniami neurologicznymi, wadami genetycznymi, wadami wrodzonymi, problemami ortopedycznymi, zespołami bólowymi, rehabilitacją pourazową, zaburzeniami SI,

               Obecnie zauważyć można obniżający się poziom sprawności fizycznej – zarówno wśród dzieci młodszych, jak i młodzieży szkolnej – wynikający z małej aktywności fizycznej. Zwiększający się odsetek dzieci z otyłością i nadwagą może być jedną z przyczyn kształtowania się nieprawidłowej postawy ciała.

               Zapracowanie rodziców, brak czasu wolnego, ograniczona ilość czasu, jaką poświęca się dzieciom, ma także negatywny wpływ na ich aktywność fizyczną. Analizując powyższe zagadnienia można stwierdzić, iż te czynniki mają decydujący wpływ na coraz częściej występującą nadmierną otyłość, a także powiększającą się liczbę dzieci posiadających odchylenia od prawidłowej postawy ciała.

               W przypadku dzieci sytuacja jest bardziej skomplikowana. Z jednej strony młoda tkanka ma większe zdolności do regeneracji, z drugiej zaś łatwiej ją uszkodzić. W takiej sytuacji bardzo ważna jest profilaktyka: odpowiednia ilość zróżnicowanej i zaplanowanej indywidualnie aktywności ruchowej, prawidłowe nawyki ruchowe oraz prawidłowa organizacja miejsca nauki i pracy. Nieprawidłowo zaplanowana aktywność będzie prowadziła do urazów. Ważne jest indywidualne podejście.

     Badania postawy ciała dla dzieci są BEZPŁATNE

     Oceny postawy ciała dokona dr Janusz Wojtkowski

     Miejsce badania ul. Witosa 13, Białystok

     Zapisy na badanie pod nr tel. 513936583