O przedszkolu

liczba odwiedzin: 145735

WYDARZENIA

O przedszkolu

Konkursy

 

KONKURS NA TWÓRCZĄ RODZINĘ - kwiecień 2018


W KWIETNIU W PRZEDSZKOLU WYDARZENIE

- DO KONKURSU RODZINNEGO ZAPROSZENIE

WIĘC SIADAMY I MYŚLIMY

WIERSZYK O SPORCIE TWORZYMY.

 

Cele konkursu:

 • inspirowanie rodzin do aktywności twórczej;
 •   rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności;
 • zachęcanie do aktywności ruchowej; 
 • stworzenie dzieciom i ich rodzinom możliwości prezentacji autorskich pomysłów;
 • integracja rodziny, zacieśnienie więzi w rodzinie.

Warunki udziału w konkursie:

 • Zadanie uczestników konkursu polega na wspólnym ułożeniu wiersza/rymowanki o tematyce sportowej.
 • Wiersz/ rymowanka powinna się składać minimalnie z 4 wersów.
 • Wiersz musi być autorski - ułożony przez uczestników konkursu.
 • Wiersz wcześniej nie publikowany, napisany na komputerze lub odręcznie prosimy dostarczyć do dnia 27 kwietnia 2018 roku, do p. Beaty (gr. Muchomorki
 • Do pracy należy dołączyć informację zawierającą: tytuł utworu, imię i nazwisko autorów oraz nazwę grupy przedszkolnej, do której uczęszcza dziecko.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację wiersza w „Naszej Gazetce” i na stronie internetowej naszego przedszkola.

 

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w majowym numerze „Naszej Gazetki”.

 

"TURNIEJ WIEDZY O POLSCE" - marzec 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w "Turnieju wiedzy o Polsce".

 1. Organizatorem turnieju jest Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku.
 2. W „Turnieju wiedzy o Polsce” organizatora reprezentują nauczycielki: mgr Maria Borowik, mgr Barbara Wróblewska.
 3. Do udziału w turnieju zapraszamy pięć trzyosobowych drużyn  - dzieci z białostockich przedszkoli.
 4. Przedszkole reprezentuje jedna trzyosobowa drużyna wyłoniona w drodze wewnętrznych eliminacji i zakwalifikowana do turnieju przez organizatora. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Turniej swoim zakresem obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w „Podstawie programowej” dla przedszkoli,  ale zawiera także treści ponadprogramowe, dotyczące zagadnień wychowania patriotycznego.

Cele turnieju:

  • kształtowanie postaw patriotycznych;
  • przygotowanie do udziału w demokratycznych działaniach obywatelskich;
  • wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
  • rozpowszechnianie wiedzy o Polsce i Białymstoku;

 

Zgłaszanie drużyn do konkursu

 1. Zgłoszenia drużyny dokonuje zainteresowane przedszkole,  najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2018 roku, poprzez dostarczenie do organizatorów „Karty zgłoszenia do turnieju” (Załącznik nr 2) osobiście bądź na adres ps68@piasta.pl
 2. O zakwalifikowaniu się do turnieju organizatorzy powiadomią zainteresowane placówki do 15 kwietnia 2018 roku.

 

Przebieg i forma konkursu

 1. Turniej przeprowadzony zostanie w formie zabaw, pytań i zadań konkursowych.
 2. Turniej odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku o godz. 9.30 w Przedszkolu Samorządowym nr 68 im. Janusza Korczaka, ul. Mieszka I 19 w Białymstoku.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

 

Wyniki II edycji konkursu "MARZENIA MAŁEGO CZŁOWIEKA" - listopad 2017

I kategoria -  3-4 latki
Nagroda:
 

Aleksandra K - Białystok,

Hanna M - Białystok,

Kamil S - Białystok

Wyróżnienie:

Zofia B - Białystok,

Weronika J - Chorzelów,

Daria D - Białystok

 

II kategoria - 5-6 latki

Nagroda:

Kornelia K - Przecław,

Szymon R- Białystok,

Anna P - Białystok

Wyróżnienie:

Wiktor T - Pszczyna,

Karolina Z - Białystok,

Bartosz P - Ustroń

"MARZENIA MAŁEGO CZŁOWIEKA" - październik 2017

 

„Bo pewnie jest tak, że w prawdę trzeba wierzyć, a w bajkę chce się wierzyć; w bajkę i ładny sen. I to się nazywa marzenie.”

/Janusz Korczak – Kajtuś Czarodziej/


W związku ze zbliżającym się świętem naszego przedszkola – trzydziestą trzecią rocznicą istnienia placówki i trzynastą rocznicą nadania imienia Janusza Korczaka naszemu przedszkolu - pragniemy zaprosić wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - „Marzenia małego człowieka...” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Białegostoku.

REGULAMIN KONKURSU:

• Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku (mgr Agnieszka Jancewicz, mgr Anna Stanisławiuk)

• Cele konkursu:

- odwoływanie się do nieprzemijających wartości wychowania zgodnych z ideą Janusza Korczaka,

- przedstawienie oczyma dzieci ich świata wartości, marzeń, pragnień,

- rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych...

 

• Konkurs skierowany jest do dwóch grup wiekowych:

-  3-4latki

-  5-6latki

 

•    Technika prac - dowolna. Format prac plastycznych – A4 w passe partout.

•    Każda praca powinna zawierać następujące informacje (pismo drukowane!):

-    imię i nazwisko autora, wiek

-    placówka, adres, telefon, adres e-mail

-    imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została przygotowana praca

 
•    Termin i miejsce dostarczenia prac: do 20 października 2017 na adres:

Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka, ul. Mieszka I 19, 15-054 Białystok (prace, które dojdą po terminie nie będą brane pod uwagę)

•    Kryteria oceny prac konkursowych:

-    interpretacja własna tematu,

-    walory artystyczne,

-    samodzielność wykonania pracy.


Kontakt: w razie wszelkich wątpliwości związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny (85) 7416251, bądź e-mailem bezpośrednio do organizatorek: agjanc@wp.pl, aniastan20@wp.pl

•    W skład jury wchodzi 5 osób (organizatorki, dyrektor PS68, dwie nauczycielki prowadzące koła plastyczne)

•    Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

•    Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.

•    Osoby nagrodzone, bądź też wyróżnione zostaną powiadomione osobnym pismem, e-mailem lub telefonicznie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

ŚWIATOWE DNI ORIGAMI - październik 2017

 

 Z A P R A S Z A M Y

do obchodów w dniach 24.X – 11.XI. 2017r.

  ŚWIATOWYCH  DNI  ORIGAMI

a związku z tym do udziału w konkursie pod hasłem: „Rybki i ich przyjaciele”.

Każdy uczestnik samodzielnie wyszukuje schematy

i wykonuje modele rybek lub innych wodnych zwierząt .

O wygranej zadecyduje dokładność, precyzja oraz ilość wykonanych modeli.

Na prace czekamy do 24 października 2017r.

 Barbara  Wróblewska, Maria Borowik 
  grupa III

"DRUGIE ŻYCIE SUROWCÓW WTÓRNYCH" -  wrzesień 2017

EKOLUDKI
zapraszają
RODZICÓW i DZIECI
do udziału w międzygrupowym konkursie zbiórki surowców wtórnych:

- makulatury - 05-16 marca 2018,
- zużytych baterii - 09-20 kwietnia 2018,
- butelek PET – 07-18 maja 2018.

Dany surowiec przynosimy w wyznaczonym miesiącu - zgodnie z harmonogramem;
Najbardziej aktywni zostaną nagrodzeni indywidualnie

mgr Barbara Wróblewska
mgr Maria Borowik

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Samorządowe nr 68 im. J. Korczaka
  ul. Mieszka I 19
  15-054 Białystok
 • 85 7416251